tôi giúp bạn phát triển

công việc kinh doanh online
bứt phá trên Shopee

Trong hơn 3 năm qua, tôi giúp hàng nghìn doanh nhân, chủ doanh nghiệp và người đang kinh doanh bắt đầu, phát triểnmở rộng công việc kinh doanh bứt phá  trên Shopee

Bắt đầu kinh doanh trên Shopee từ năm 2018. Sáng lập ra cộng đồng Shopee người bán 200.000 thành viên, Shopee - Lazada 130.000 thành viên, thường xuyên theo dõi, tương tác. Là founder/CEO phần mềm Autoseo.vn, ShopeeAds có 50.000 người đang sử dụng.
Hiện nay sở hữu 2 công ty mỹ phẩm, đầu tư & mentor cho 3 công ty con về TMĐT