Học Viện See Media giúp bạn phát triển

công việc kinh doanh online bứt phá

Trong hơn 4 năm qua, SEE MEDIA giúp doanh nhân, chủ doanh nghiệp và người đang kinh doanh bắt đầu, phát triển và mở rộng công việc kinh doanh nhanh chóng trên các sàn TMĐT đột phá doanh số với chi phí thấp.


Học viên SEE Bắt đầu kinh doanh trên Shopee từ năm 2018.
- Sáng lập ra cộng đồng Shopee người bán 200.000 thành viên
- TikTok Shop - KOCs 100,000 thành viên thường xuyên tương tác.
- Hiện nay sở hữu 2 công ty mỹ phẩm, đầu tư & mentor cho 3 công ty con về TMĐT

Kết nối trên mạng xã hội